Infekční laryngotracheitida - psincový kašel

01.10.2018

     Je akutní onemocnění psů, které postihuje hrtan, průdušnici,  a průdušky. Typickým příznakem je záchvatovitý kašel.

     Na vzniku onemocnění se podílí více původců (virových i bakteriálních) - nejčastěji se jedná o psí adenovirus typ 2 (CAV - 2) a virus parainfluenzy typ 2 (CPIV - 2). Tito viry poškozují epitel horních cest dýchacích, co umožní jeho snadnější osídlení bakteriemi. Nejčastěji se jedná o bakterii Bordetella bronchiseptica, ale můžou se vyskytnout i jiné rody mikroorganismů - např. Pseudomonas, Streptococcus, Klebsiella a jiné.  

     Onemocnění se přenáší kapénkovou infekcí, a to buď přímým kontaktem s nemocným jedincem nebo nepřímo. Největší riziko přenosu onemocnění je na místech, kde je vysoká koncentrace psů (psí hřiště, cvičák, psí hotel, útulky, výstavy...).

     Inkubační doba je vetšinou do 9 dní od nakažení. Prvním a typickým příznakem je záchvatovitý, suchý kašel. Z dalších příznaků se mohou objevit dávení, vykašlávání bílé pěny nebo hlenu, případně zprvu vodnatý, později hlenovitý výtok z nosu a očíNekomplikovaná larygotracheitida obvykle trvá 5 - 14 dní

     Ve výjimečných případech (mláďata, oslabení jedinci, staří jedinci atd.) může dojít k rozvoji zánětu průdušek nebo i plic, co může být spojené s nechutenstvím, apatií, horečkou, vlhkým kašlem a ztíženým dýcháním.

     Základem léčby u tohoto onemocnění je klid a omezení fyzické aktivity, která provokuje u postiženého jedince záchvaty kašle. Dle intenzity kašle a množství hlenu můžeme jako podporu využít krátkodobě antitusika nebo naopak expektorancia pro podporu vykašlávání. Antibiotika se podávají při postižení dolních cest dýchacích, nebo u komplikovaných infekcí, či rizikových pacientů.

     Prevencí je vakcinace. Vakcína se aplikuje buď injekčně nebo intranasálně (do nosu) .