Parazitární onemocnění drobných savců II.

17.10.2017

   Druhá část článku je věnovaná endoparazitům, tedy parazitům, kteří postihují vnitřní orgány zvířat.

   Poměrně častým onemocněním trávícího traktu je giardióza. Původcem onemocnění u drobných savců jsou nejčastěji Giardia intestinalis, která má zoonotický potenciál a dále jsou to Giardia muris a Gardia simoni. Trofozoity (vývojové stadium giardie) se zachytí na povrchu epitelových buněk tenkého střeva, kde způsobují otok střevních klků a hyperplazii střevního epitelu. Následně dochází k průjmu. Onemocnění postihuje nejčastěji mláďata a šíří se kontaminovanou potravou a vodou. Často se také vyskytuje u činčil avšak většinou bez klinických příznaků. Giardie jsou ve formě cyst vylučovány trusem do prostředí, toto vylučování je však nepravidelné a proto vzorky trusu musíme sbírat nejméně po 3 dny.

   Kokcidióza je další parazitární onemocnění postihující trávící trakt drobných savců, některé  druhy kokcidií se mohou vyskytovat i v játrech. Nejběžnější druhy jsou Eimeria caviae, Eimeria magna, Eimeria stiedai, Eimeria perforans, Cryptosporidium parvum a Cryptosporidium muris, ale vyskytují se i další druhy. Kokcidóza je nebezpečná hlavně pro mláďata, kde bez včasné terapie může skončit i úhynem. U dospělých jedinců většinou onemocnění probíhá subklinicky, tedy bez charakteristických příznaků. Ve většině případů pozorujeme hubnutí, nahrbený postoj, dehydrataci i když zvířata hodně pijí, bolestivost bříška, skřípání zuby a průjem vodnatého charakteru, někdy i s příměsí krve. Důležitá ve včasná diagnostika na základě koprologického vyšetření trusu a následná terapie s rehydratací pacienta.

Vajíčka Eimeria spp.
Vajíčka Eimeria spp.

   Encefalitozoonóza je onemocnění způsobené Encephalitozoon cuniculi a vyskytuje se u králíků. Onemocnění postihuje především centrální nervový systém, ledviny a oční čočku. Přenos se uskutečňuje  pomocí spór, které se sporadicky vyskytují v moči a k nakažení dalšího jedince dochází perorální cestou nebo vdechnutím. Klinické příznaky onemocnění mohou být od mírných až po výrazné. Dochází k inkoordinaci pohybu, zpomalení reakcí, tortikolis, paréze pánevních končetin, hluchotě, slepotě, inkontinenci, zánětem ledvin i abortům. Onemocnění je léčitelné a v některých případech dochází i k spontánnímu uzdravení, ale většinou je nutné provést eutanazii vzhledem k těžkým neurologickým změnám. 

   Toxoplazma gondii je další parazit, který se  sporadicky vyskytuje i u drobných savců a způsobuje onemocnění nazývané toxoplazmóza. U drobných savců většinou onemocnění probíhá bez klinických příznaků a proto se terapie provádí zřídka. Zásadní význam tu má prevence a to ochrana krmiva před kontaminací trusem koček.